9 الی 12 تیر ماه 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

 

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

۳ روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

 

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

 

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

متعاقبا اعلام میگردد

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

 

تحویل غرف پیش ساخته

 

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

 

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

 

جمع آوری غرف و خروج کالا

متعاقبا اعلام میگردد

 

© 2020 International Environment Exhibition, design & develop by M and T group Smart Solutions