9 الی 12 تیر ماه 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
تبلیغات محیطی یکی از موثرترین روش های معرفی شرکت ها و جذب بازدیدکننده در محوطه نمایشگاه می باشد.

از این رو، ستاد برگزاری نسبت به رزرو انواع تبلیغات محیطی در سطح نمایشگاه فقط برای شرکت های حاضر در نمایشگاه در طول برگزاری نموده است. جهت هماهنگی های لازم با ستاد تماس حاصل فرمایید.

© 2020 International Environment Exhibition, design & develop by M and T group Smart Solutions