9 الی 12 تیر ماه 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
امتیاز دهید :

اطلاعیه شماره 4 (مهم و حائز اهمیت)

اطلاعیه شماره 4 (مهم و حائز اهمیت)
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ / تعداد بازدید : 164

با توجه به محدودیت زمان و همچنین فضای نمایشگاهی و با عنایت به تقاضای تعداد کثیری از شرکت ها جهت حضور در نمایشگاه به اطلاع کلیه شرکت هایی که در نقشه های درج شده بر روی سایت جانمایی شده اند میرساند اخرین مهلت جهت واریز هزینه فضای اختصاص یافته به آن شرکت محترم روز یکشنبه مورخ 20/3/1403 میباشد بدیهی است در صورت عدم واریز هزینه های مربوطه تا تاریخ اعلام شده فضای آن شرکت به سایر متقاضیان لیست رزرو واگذار میگردد و ستاد برگزاری هیچگونه تعهدی در قبال اختصاص فضا به آن شرکت نخواهد داشت.© 2020 International Environment Exhibition, design & develop by M and T group Smart Solutions